• Zamki na Mazowszu

  zamek mazowiecki w Ciechanowie

  Mazowsze, a raczej ziemie leżące na Mazowszu zostały przyłączone do państwa polskiego już w X wieku. Po śmierci Krzywoustego była jedną z dzielnic. Dość długo Księstwo mazowieckie było nieco na uboczu głównego nurtu politycznego, ale od końca XIV wieku było już lennem królestwa polskiego. Dopiero po wymarciu wszystkich linii książąt mazowieckich Mazowsze włączono do korony, a miało to miejsce w 1529 roku. Mazowsze od zawsze było narażone na ataki Jaćwingów, Litwinów, Prusów i później Krzyżaków. Niemniej nie skutkowało to budową większej liczby zamków obronnych. Dopiero na przełomie XIV i XV wieku książęta mazowieccy zbudowali kilka zamków obronnych z cegły, ale zamki mazowieckie nie były wzorowane na sąsiednich zamkach krzyżackich. W odróżnieniu do zamków dolnośląskich kamieni uzywano tylko na fundamenty.

  Zamek królewski w Warszawie to także pierwotnie zamek książęcy. Poza nim ciekawe zamki zbudowano w Ciechanowie i Płocku, ważne były również zamki w Liwie i w Czersku. Zamki budowali również biskupi, zamek w Broku to resztki ruin, natomiast zamek biskupi w Pułtusku ma się dobrze. W XIII wieku Pułtusk został przekazany biskupom płockim, którzy władali nim przez 600 lat i używali tytułu książąt pułtuskich. Zamek i miasto rozwijało się pomimo zniszczeń ze strony Litwinów w kilku najazdach w XIV wieku.

  Zamek w Ciechanowie budowany był z rozkazu księcia mazowieckiego Janusza I Starszego w latach 1399-1429. Warownia powstała nad rzeką Łydynią na terenie bagnistym. Teren wzmocniono żwirem i balami dębowymi, a oznaczenie ich wieku pozwoliło na datowanie początku budowy zamku w Ciechanowie. Zamek zbudowano na planie czworoboku otoczonego murami z dwiema wieżami o wysokości równej murom obwodowym. W północnej części dziedzińca zbudowano tzw. Dom Duży, czyli książęcą siedzibę. Zamek w Ciechanowie był nie tylko zamkiem obronnym, ale również rezydencją księcia Janusza II i książęcym skarbcem. Zamek w Ciechanowie budowany był z cegły, podobnie jak zamki krzyżackiej oraz inaczej niż zamki na Dolnym Śląsku, przeważnie budowane z kamieni. Zamek ciechanowski z czasem rozbudowywano, obydwie wieże zostały podwyższone, Dom Duży zyskał jedna kondygnację, zbudowano również kaplicę. Duże prace budowlane prowadzono z rozkazu królowej Bony, zamek był wówczas jedną z jej rezydencji.

  Zamek w Ciechanowie był niszczony w czasie potopu szwedzkiego i w czasie wojny północnej w początkach XVIII wieku. Po rozbiorach państwa polskiego zamek był stopniowo rozbierany. Dopiero Krasińscy zatrzymali ten proceder przejmując zamek w 1818 roku. Niemniej na większe prace remontowe trzeba było poczekać jeszcze 100 lat. W drugiej połowie XX wieku nadbudowano wieże i mury, przeprowadzono inne prace remontowe, a przy okazji badania archeologiczne. W miejscu Domu Małego zbudowano nowoczesny pawilon, przez co zamek nie trafił na listę pomników historii.

  Categories: Zwiedzanie

  Comments are currently closed.