badanie krwi

Skaza krwotoczna – warto rozpocząć od morfologii

Skaza krwotoczna to stan zaburzenia homeostazy organizmu. Nadmierne krwawienia zarówno wewnętrzne jak i zewnętrze powodują często nieodwracalne dla organizmu szkody. Skazy krwotoczne możemy podzielić m.in. na płytkowe, osoczowe oraz związane z czynnikami krzepnięcia. Przy pomocy tak podstawowego badania jakim jest morfologia można wykryć skazę krwotoczną, która spowodowana jest małopłytkowością (tj. zmniejszoną liczbą płytek krwi in. […]